Jednoúčelové stroje na výrobky ze dřeva

Ohýbačka lubů

Fotogalerie
Popis: Úprava dokumentace stroje pro nový typ kytary. Na stroji se tvarují luby kytar z jednotlivých vrstev dýhy s bočními výztuhami do požadovaného tvaru. Jednotlivé pásy dýhy se natřou lepidlem a založí do vyhřívané tvarové formy. Forma se hydraulicky zavře, díly se slisují a po stanovené době, kdy se tvar stabilizuje se otevře a díl se vyjme s formy.

Číslo zakázky: 041112
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2004

Nařezávačka menzury 330

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k naříznutí drážek menzury do hmatníku mandoliny. Základ stroje je z AL-profilů na kterém je upevněn přesuvný pneumatický upínač s hydraulickým tlumičem posuvu a pevný vřeteník s opěrným ložiskem. Naříznutí je prováděno trnem složeným z jemnozubých pilových kotoučů, rozmístěných do potřebných roztečí pomocí distančních kroužků.

Číslo zakázky: 041115
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2004

Stroj na narážení pražců

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen na narážení pražcového drátu do drážek hmatníku kytary s obloukovým i rovným povrchem. Pražcový drát je založen na naháněný odvíjecí stojan s řízeným vyrovnávacím průvěsem a podáván pneumatickým podavačem do střihacího nástroje. Zde je dělen příčným pneumatickým přesuvem na patřičnou délku. Následně je ve dvou krocích naražen do příslušné drážky v hmatníku, který je upnut v přípravku přesuvného stolu se servopohonem. Celý cyklus narážení je řízen programovatelným automatem.

Číslo zakázky: 010127
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Stroj na frézování rybiny

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k frézování rybiny v tělese a krku kytary. Oba díly musí být přesně slícovány v pohledových styčných hranách, a musí být zaručena pevnost spoje. Proto je stroj opatřen řídícím systémem se čtyřmi řízenými osami s podporou CNC. Po upnutí obou dílů do stavitelných upínačů je nejdříve měřící sondou změřen povrch, následně je postupně frézovacími jednotkami opracován požadovaný tvar vybrání v tělese a krku, se zohledněním nutných korekcí.

Číslo zakázky: 010206
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Stroj na opracování drážek výložky

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k frézování drážek pro plastovou výložku těla kytary kopírováním podle povrchu katary. Na stojanu z AL – profilů je upevněna AL pracovní pro polohovací paletu těla kytary. Stroj je osazen vysokootáčkovou frézovací jednotkou s regulací upevněnou na svislém suportu s valivým vedením, pneumaticky vyvažovaným. Kopírovaní tvaru zajišťuje kyvná kopírovací hlava se dvěma přítlačnými kladkami.

Číslo zakázky: 000907
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2001

Fotogalerie

Stroj na frézování drážek pro žebra

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k frézování drážek v lubech kytar pro žebra horní a dolní ozvučné desky. Na stroji jsou tři nezávislé dvouvřetenové frézovací jednotky, které jsou spouštěny nožním spínačem. Polotovar je polohován do palety dle typu a překládáním palety do různých pracovních míst určených polohovacími čepy se spouští vždy pouze příslušná jednotka.

Číslo zakázky: 000908
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2001

Fotogalerie

Stroj na frézování výšky věnce

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k frézování výšky věnce lubů kytar. Na stroji je na valivém uložení upevněn v kyvném lůžku frézovací vřeteník. Jeho zdvih a sklon osy nástroje je řízen dvěma vačkami v závislosti na natočení lubů kytary upevněných v paletě, umístěné na otočném stole s šablonou. Otočný stůl je uložen na kyvném rameni, které umožňuje ustavení nástroje kolmo k povrchu polotovaru. Všechny pohyby jsou vzájemně svázány převody.

Číslo zakázky: 010106
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2001

Fotogalerie

Fréza drážek menzury

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k prořezávání drážek pro pražce v hmatnících kytar s rovným nebo tvarovým povrchem. Deska hmatníku je upnuta vakuem, ustředěna dvěma mechanickými samostředícími upínkami na pneumatickém přesuvném stole s valivým vedením a hydraulickou stabilizací pracovního posuvu. Nad stolem je na kyvném rameni pracovní vřeteník s ložisky pro složený trn pilek. Hloubka prořezu je dle tvaru hmatníku řízena zdvihem ramene vřeteníku, kopírováním tvaru ze dvou tvarových lišt.

Číslo zakázky: 010128
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2001

Fotogalerie

Jednoúčelový vačkový stroj

Fotogalerie
Popis: Stroj vyroben dle dokumentace stroje JVS-03 a je určen pro frézování zámků pro „sklapky“ kloubů lamel skládacích dřevěných metrů a osekávání lamel na správnou délku. Stroj je plně automatický se zakládáním polotovarů ze svislého zásobníku a výstupem na vodorovné odkládací lišty. Náhon stroje je čistě mechanické koncepce se třemi rozváděcími hřídely, na kterých jsou upevněny vačky pohybových mechanismů. Vlastní operace vykonávají vysokootáčkové operační hlavy upevněné na pohybových mechanismech s valivými vedením. Jednotlivé operace jsou prováděny postupně ve čtyřech pracovních polohách.

Číslo zakázky: 991115
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl .
Rok výroby: 2000

Modul vačkového stroje

Fotogalerie
Popis: Přídavný modul vačkového stroje JVS-03. Tímto modulem byla řešena nová technologie zarovnávání konců lamel skládacích dřevěných metrů. Místo stávající technologie osekávání, po kterém bylo nutné zabrušování, jsou lamely na koncích zkracovány talířovými frézami. Modul je připojen k náhonu stávajícího stroje pomocí ozubeného řemene.

Číslo zakázky: MVS-11
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 1998

Modul vačkového stroje

Fotogalerie
Popis: Konstrukční úprava přídavného modulu vačkového MVS-11 pro stroj RHGM-800. Tímto modulem byla řešena nová technologie zarovnávání konců lamel skládacích dřevěných metrů. Místo stávající technologie osekávání, po kterém bylo nutné zabrušování, jsou lamely na koncích zkracovány talířovými frézami. Modul je připojen k náhonu stávajícího stroje pomocí ozubeného řemene

Číslo zakázky: MVS-13
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce:
Rok výroby:

Rekonstrukce stroje

Fotogalerie
Popis: Rekonstrukce stroje RHGM 700 na frézování dřevěných lamel skládacích metrů. Na stroji je řešena nová sestava operačních jednotek V3-V4 pro frézování dvojice šikmých otvorů na nový typ ocelové „sklapky“.

Číslo zakázky: RHGM-700
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Winston Production s.r.o
Rok výroby: 1997

Jednoúčelový vačkový stroj

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen pro frézování zámků pro „sklapky“ kloubů lamel skládacích dřevěných metrů a osekávání lamel na správnou délku. Stroj je plně automatický se zakládáním polotovarů ze svislého zásobníku a výstupem na vodorovné odkládací lišty. Náhon stroje je čistě mechanické koncepce se třemi rozváděcími hřídely, na kterých jsou upevněny vačky pohybových mechanismů. Vlastní operace vykonávají vysokootáčkové operační hlavy upevněné na pohybových mechanismech s valivými vedením. Jednotlivé operace jsou prováděny postupně ve čtyřech pracovních polohách.

Číslo zakázky: JVS-03
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl
Rok výroby: 1995