Zařízení pro slévárny a lisy

Chapadla manipulátoru, oddělování výlisků

Fotogalerie
Popis: Konstrukce pneumatických chapadel manipulátorů pro vyjímání výlisků z formy na vstřikovacích lisech a oddělovacího výstupního pásu s možností separovaného balení výlisků podle jednotlivých pozic na formě.

Číslo zakázky: 060131
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: PONAS s.r.o.
Rok výroby: 2006

Soubor nízkotlakých licích strojů

Fotogalerie
Popis: Soubor šesti nízkotlakých licích strojů NTL-M350 a NTL-M500. Každý stroj tvoří nízkotlaká licí pec opatřená odklopnou hydraulicky ovládanou nástavbou. Stroje jsou opatřeny řídícím systémem, který umožňuje regulaci a řízení jednotlivých fází licího procesu podle přednastavených "receptů".

Číslo zakázky: 060414
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol a.s.
Rok výroby: 2006-2007

Manipulační zařízení ke vstřikovacímu lisu

Fotogalerie
Popis: Zařízení je určeno k automatické přípravě ocelových hřídelek pro zalisování do plastu. Hřídelky jsou z vibračního zásobníku dopraveny do otočné jednotky, kde jsou orientovány a vibrační lištou dopravovány do zakládacího mechanismu s pneumatickou rozřazovací jednotkou. Zde jsou založeny do osmi lůžek s požadovanou roztečí, přesunuty do nahřívací pece a po zahřátí na požadovanou teplotu jsou přesunuty do chapadla manipulátoru. Následně jsou hřídelky založeny do formy na lisu.

Číslo zakázky: 021126
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2003

Fotogalerie

Chapadlo manipulátoru

Fotogalerie
Popis: Chapadlo je určeno pro robot WITTMANN a slouží k vyjímání plastových výlisků krytu hřídele volantu z formy na lisu. Chapadlo je upevněno na nosnou desku s rybinou. Je tvořeno nosným rámem z AL desek s valivými pouzdry ve kterých se posouvá základový AL-profil s vodícími tyčemi vracený pružinou. Zajišťuje tak odpružení při nájezdu na výlisky. Chapadlo je osazeno dvěma páry skládaných vakuových savek s možností přestavení ve třech osách.

Číslo zakázky: 021217
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2003

Fotogalerie

Nízkotlaký licí stroj

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k nízkotlakému odlévání hliníkových slitin. Jeho základ tvoří nízkotlaká licí pec s nástavbou pro upínaní forem. Je opatřen mechanickou rukou pro odběr odlitků z prostoru stroje. Nástavba je odklopná s výklopnou horní upínací deskou, bočními tahači a je opatřena nezávislým ovládáním horních i dolních vyhazovačů. Ovládání mechanismů je hydraulické. Součástí stroje je hydraulický agregát a řídící systém pro řízení a monitorování procesu lití s možností předvolby jednotlivých „receptů“.

Číslo zakázky: 011013
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2001

Fotogalerie