Montážní linky, pracoviště, přípravky

Montážní pracoviště KIA

Fotogalerie
Popis: Montážní ruční pracovišťě slouží k montáži a kontrole klipů pro automobil KIA. Pracoviště umožňuje dle specifikace zákazníka kontrolu založení dílů s jejich vizualizací na ovládacím panelu, kontrolu jednotlivých kroků, blokaci neshodných dílů.

Číslo zakázky: 090506
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2009

Fotogalerie

Soubor montážních pracovišť Tuareg

Fotogalerie
Popis: Soubor ručních montážních pracovišť sloužících k montáží dílů automobilu Tuareg. Pracoviště umožňují dle specifikace zákazníka kontrolu založení dílů s jejich vizualizací na ovládacím panelu, kontrolu jednotlivých kroků, blokaci neshodných dílů a provázanost na podnikový systém kontroly a sledování výroby.

Číslo zakázky: 090511
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2009

Fotogalerie

Soubor montážních pracovišť SAAB

Fotogalerie
Popis: Soubor ručních montážních pracovišť sloužících k montáží dílů automobilu SAAB. Pracoviště umožňují dle specifikace zákazníka kontrolu založení dílů s jejich vizualizací na ovládacím panelu, kontrolu jednotlivých kroků, blokaci neshodných dílů a provázanost na podnikový systém kontroly a sledování výroby.

Číslo zakázky: 080605
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2008-2009

Fotogalerie

Lisování svorky

Fotogalerie
Popis: Lisovací jednotka s automatickým podáváním svorky z vibračního zásobníku pro stávající poloautomatického montážní zařízení sestav lanek.

Číslo zakázky: 061012
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2007

Narážení koncovek

Fotogalerie
Popis: Ruční montážní pracoviště slouží k montáži plastových koncovek na konce sestavy trubky. Na stole jsou umístěny dva nezávisle ovládané pneumatické montážní přípravky se svislými zásobníky a kontrolou založení správné koncovky dle její barvy.

Číslo zakázky: 070226
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: ProJUS s.r.o
Rok výroby: 2007

Montážní přípravky

Fotogalerie
Popis: Konstrukce a výroba souboru přípravků pro ruční montážní pracoviště elektrosoučástek.

Číslo zakázky: 070214
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: ProJUS s.r.o
Rok výroby: 2007

Montážní pracoviště - Jaguár S299B

Fotogalerie
Popis: Pracoviště slouží k montáži sestavy palivových trubek, jejich následnému čištění tlakovým vzduchem a kontrole těsnosti. Vyhovující sestavy jsou po kontrole mechanicky označeny vrypem na klipu a nevyhovující jsou zničeny přestřižením jedné z trubek pneumatickými nůžkami.

Číslo zakázky: 060313
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: ProJus s.r.o
Rok výroby: 2006

Montáž stěrače G9

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží ke konečné montáži sestavy mechaniky stěračů automobilu. Pracoviště je umístěno na stole s pracovní deskou na které je umístěn přesuvný montážní přípravek s lisovacími jednotkami táhel, mazací přípravek kloubů, elektrický šroubovák s automatickým podávačem šroubů, zásobníky dílů s hlídáním odebrání dílu a odkládací zásobník neshodných dílů. Zařízení je opatřeno řídícím systémem se sledováním provedení jednotlivých pracovních operací.

Číslo zakázky: 050425
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2005

Montáž stírací soupravy DUCATO

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží ke konečné montáži sestavy mechaniky stěračů automobilu. Pracoviště je umístěno na stole s pracovní deskou na které je umístěn přesuvný montážní přípravek s lisovacími jednotkami táhel, mazací přípravek kloubů, elektrický šroubovák s automatickým podávačem šroubů, zásobníky dílů s hlídáním odebrání dílu a odkládací zásobník neshodných dílů. Zařízení je opatřeno řídícím systémem se sledováním provedení jednotlivých pracovních operací.

Číslo zakázky: 050426
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2005

JÚS na lisování pákového náhonu G9

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží k zajištění ložiskových těles čepů stěračů na nosné trubce zalisováním. Pracoviště je umístěno na pracovním stole s pracovní deskou na které je umístěn upínač trubky, pneumatické polohovací jednotky ložiskových těles a pneumaticko-mechanické lisovací jednotky. Upínač je otočný podle provedení náhonu (levý nebo pravý). Zařízení je opatřeno řídícím systémem se sledováním provedení jednotlivých pracovních operací.

Číslo zakázky: 050427
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2005

JÚS na lisování pákového náhonu DUCATO

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží k zajištění ložiskových těles čepů stěračů na nosné trubce zalisováním. Pracoviště je umístěno na pracovním stole s pracovní deskou na které je umístěn upínač trubky, pneumatické polohovací jednotky ložiskových těles a pneumaticko-mechanické lisovací jednotky. Zařízení je opatřeno řídícím systémem se sledováním provedení jednotlivých pracovních operací.

Číslo zakázky: 050428
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2005

Přípravky

Fotogalerie
Popis: Zhotovení konstrukční dokumentace přípravků pro montáž relé podle stávajících přípravků na montážní lince u zákazníka a jejich následná výroba.

Číslo zakázky: 050509
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce:
Rok výroby: 2005

Montážní pracoviště-Jaguár

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží k montáži a testování sestavy palivového potrubí. Základ tvoří stojan z AL-profilů na kterém jsou rozmístěny jednotlivé zakládací a montážní lůžka klipů, trubek a koncovek s přívody kontrolního vzduchu. Přítomnost každého komponentu a jeho správná montáž je kontrolována snímači. Po konečné montáži je provedena kontrola těsnosti sestavy pomocí testeru. Dobrý kus je označen značkou.

Číslo zakázky: 050701
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: ProJus s.r.o
Rok výroby: 2005

Montážní pracoviště-Jaguár X350D

Fotogalerie
Popis: Pracoviště slouží k testování jednotlivých trubek a jejich následné montáži do sestavy palivového potrubí. Na rámu z AL-profilů jsou dvě pracovní místa, kontrolní a montážní. Kontrolní místo je osazeno polohovacími lůžky s přívody kontrolního vzduchu pro každou trubku odděleně. Jeho součástí jsou pneumatické nůžky, které slouží k přestřižení nevyhovujících trubek. Montážní místo je osazeno montážním přípravkem s polohovacími lůžky a signalizací přítomnosti komponentů. Pracovní prostor je jištěn světelnou závorou.

Číslo zakázky: 050922
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: ProJus s.r.o
Rok výroby: 2005

Montáž stírací soupravy T5-R-DUCATO-R

Fotogalerie
Popis: Úprava stávajícího pracoviště 040818 na konečnou montáž stírací soupravy T5 pro konečnou montáž stírací soupravy Ducato R. Přestavba pracoviště je řešena formou výměnných desek s přípravky a manipulačního stolku pro nasazování, přepravu a uskladnění nepoužívaného přípravku.

Číslo zakázky: 051103
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2005

Montážní linka EGR ventilu

Fotogalerie
Popis: Montážní linka slouží ke kompletní montáži EGR ventilu a jeho dvou dalších modifikací 155 PS, 130 PS. Sestává z 11 navzájem propojených pracovišť a zdvojené zkušební stanice kde je po montáží ventil kompletně otestován a označen. Jednotlivá pracoviště jsou osazena potřebnými montážními přípravky a zařízeními (pneumatické lisy, mazací přípravky, laserové svářecí zařízení, montážní a kontrolní přípravky, šroubováky se zásobníky šroubů..). Jednotlivá pracoviště jsou osazena řídícím systémem, ovládacím panelem s displejem a umožňují kontrolu a vyhodnocování kompletnosti montážního postupu. Údaje z jednotlivých pracovišť jsou shromažďovány centrálním počítačem.

Číslo zakázky: 040330
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: ProJus Hlinsko s.r.o.
Rok výroby: 2004

Montáž stírací soupravy T5

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží ke konečné montáži sestavy mechaniky stěračů automobilu. Pracoviště je umístěno na stole s pracovní deskou na které je umístěn přesuvný montážní přípravek s lisovacími jednotkami táhel, mazací přípravek kloubů, elektrický šroubovák s automatickým podávačem šroubů, zásobníky dílů s hlídáním odebrání dílu a odkládací zásobník neshodných dílů. Zařízení je opatřeno řídícím systémem se sledováním provedení jednotlivých pracovních operací.

Číslo zakázky: 040408
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2004

JÚS na lisování pákového náhonu T5

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží k zajištění ložiskových těles čepů stěračů na nosné trubce zalisováním. Pracoviště je umístěno na pracovním stole s pracovní deskou na které je umístěn upínač trubky, pneumatické polohovací jednotky ložiskových těles a pneumaticko-mechanické lisovací jednotky. Zařízení je opatřeno řídícím systémem se sledováním provedení jednotlivých pracovních operací.

Číslo zakázky: 040409
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2004

Montáž stírací soupravy T5-levé provedení

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží ke konečné montáži sestavy mechaniky stěračů automobilu. Pracoviště je umístěno na stole s pracovní deskou na které je umístěn přesuvný montážní přípravek s lisovacími jednotkami táhel, mazací přípravek kloubů, elektrický šroubovák s automatickým podávačem šroubů, zásobníky dílů s hlídáním odebrání dílu a odkládací zásobník neshodných dílů. Zařízení je opatřeno řídícím systémem se sledováním provedení jednotlivých pracovních operací.

Číslo zakázky: 040818
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2004

Lisování pákového náhonu T5- levé provedení

Fotogalerie
Popis: Montážní pracoviště slouží k zajištění ložiskových těles čepů stěračů na nosné trubce zalisováním. Pracoviště je umístěno na pracovním stole s pracovní deskou na které je umístěn upínač trubky, pneumatické polohovací jednotky ložiskových těles a pneumaticko-mechanické lisovací jednotky. Zařízení je opatřeno řídícím systémem se sledováním provedení jednotlivých pracovních operací.

Číslo zakázky: 040819
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2004

Montáž desek - ruční

Fotogalerie
Popis: Konstrukce ručních montážních pracovišť, které slouží ke kompletaci a svařování a kalibraci jednotlivých desek baterií.

Číslo zakázky: 041129
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce:
Rok výroby:

Stroj na nýtování dutých čepů

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k nýtování spojovacích dutých čepů v montážní lince automobilových zvedáků.Na stole z AL – profilů je uložena hydro-pneumatická nýtovací jednotka s klínovým převodem a dvěma protiběžnými berany s tvarovými lisovacími nástroji. Mezi berany je umístěn stavitelný zakládací přípravek s polohovacími elementy. Ovládáni stroje je pneumatické, ručními tlačítky.

Číslo zakázky: 020626
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Stroj na zavrubování kliky a montáž rukojeti

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k montáži podskupiny automobilového zvedáku „Vřeteno s klikou“. Do samostředicích kleštin montážního trnu pneumatické lisovací jednotky se nasune rukojeť, vřeteno zvedáku s maticí a nasazenou kličkou se vloží do pneumaticko-hydraulické lisovací jednotky a zapolohuje na opěrné vidličky přípravku. Spuštění cyklu je provedeno obouručním pneumatickým ovládáním. Je provedeno zajištění kličky v unašeči vřetene rozlisováním jejího konce a naražení rukojeti na kličku. Pro různé druhy zvedáků je možné stroj přestavit přesunutím lisovací jednotky rukojeti na portálu z hliníkových profilů. Polohy jsou určeny pevnými dorazy.

Číslo zakázky: 020628
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Montážní závěs

Fotogalerie
Popis: Montážní závěs se stavitelnou výškou nosného ramene se závěsem pro zavěšení balancéru s pneumatickým utahovákem. Závěs je určen pro montážní pracoviště v montáži motorových jističů.

Číslo zakázky: MZ-001
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Seko V s.r.o.
Rok výroby: 1995

Montážní pneumatický přípravek

Fotogalerie
Popis: Přípravek pro dílčí montáž komponentů při výrobě motorových jističů .

Číslo zakázky: PMP-03
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Seko V s.r.o
Rok výroby: 1995

Montážní přípravek otočný

Fotogalerie
Popis: Přípravek pro dílčí montáž komponentů při výrobě motorových jističů.

Číslo zakázky: PMP-04
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Seko V s.r.o.
Rok výroby: 1995

Montážní stůl

Fotogalerie
Popis: Montážní stůl 1500x850x750-820 se stavitelnou pracovní výškou. Stůl je určen pro montážní pracoviště v montáži motorových jističů.

Číslo zakázky: MS-001
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Seko V s.r.o
Rok výroby: 1994

Montážní pneumatický přípravek YY 542040

Fotogalerie
Popis: Přípravek pro dílčí montáž komponentů při výrobě motorových jističů .

Číslo zakázky: PMP-01
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Seko V s.r.o
Rok výroby: 1994

Montážní pneumatický přípravek NY 542030

Fotogalerie
Popis: Přípravek pro dílčí montáž komponentů při výrobě motorových jističů .

Číslo zakázky: PMP-02
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Seko V s.r.o
Rok výroby: 1994