Služby

Typ služby
 • rozbor zadané úlohy -> zpracování technologie řešení -> vypracování projektu -> zpracování konstrukční dokumentace -> zajištění výroby a dodávky
 • zpracování konstrukční dokumentace dle předaného projektu
 • dodatečné vypracování dokumentace na zařízení
 • převedení stávající 2D dokumentace do 3D dokumentace

Rozsah služby
 • manipulační a montážní linky
 • jednoúčelové stroje a zařízení
 • speciální stroje
 • manipulace k lisům
 • přípravky pro výrobu a montáž

Výstupy dokumentace
 • tištěné výstupy (výkresy do formátu A1)
 • elektronické výstupy:
  • ProE (*.asm, *.prt, *.drw, *.stp, *. dxf, export z ProE do *.dwg)
  • výstup do *.pdf
  • SolidWorks