Automatická montážní zařízení

Montážní automat desek bateriových článků

Fotogalerie
Popis: Stroj je inovací stroje 020808 ve které jsou zapracovány poznatky zákazníka získané v průběhu několikaletého provozu původního zařízení. Dále jsou provedeny úpravy vyplývající z požadavku na změnu zpracovávaného sortimentu desek.

Číslo zakázky: 080402
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: MESPRO, s.r.o.
Rok výroby: 2009

Montáž JZ VW 380

Fotogalerie
Popis: Zařízení je určeno k zakládání šroubů a podložek do plastového výlisku tělesa JZ a jejich zajištění zalisováním. Výlisky jsou automaticky zakládány z šikmého zásobníku. Ostatní díly jsou orientovány a podávány z vibračních zásobníků.

Číslo zakázky: 080129
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Brano a.s.
Rok výroby: 2008

Narážecí jednotka montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Jednotka pro kalibraci polohy UK pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 071018
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2008

Narážecí jednotka montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Jednotka pro kalibraci polohy RK pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 071019
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2008

Narážecí jednotka montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Jednotka pro kalibraci polohy AK pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 071020
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2008

Kontrolní jednotka montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Kontrolní a měřící jednotka RKD - KA pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 071021
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2008

Montážní buňka

Fotogalerie
Popis: Montážní buňka UK automatické linky RZ

Číslo zakázky: 071203
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2008

Montážní buňka

Fotogalerie
Popis: Montážní buňka RK automatické linky RZ

Číslo zakázky: 071205
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2008

Montážní buňka

Fotogalerie
Popis: Montážní buňka AK automatické linky RZ

Číslo zakázky: 071206
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2008

Montážní buňka

Fotogalerie
Popis: Montážní buňka F-B-V je součástí automatické linky RZ

Číslo zakázky: 070502
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2007

Vícenásobný chapač montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Vícenásobný chapač pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 070503
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2007

Montážní buňka

Fotogalerie
Popis: Montážní buňka GK-PT automatické linky RZ

Číslo zakázky: 070504
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2007

Čistící stanice montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Čistící stanice GK-PT pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 070803
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2007

Čistící a kontrolní stanice montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Čistící stanice PT + LK pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 070804
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2007

Polohovací stanice montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Polohovací stanice GK-TM pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 070805
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2007

Čistící stanice montážní buňky

Fotogalerie
Popis: Čistící stanice FS pro montážní buňku automatické linky RZ

Číslo zakázky: 070806
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 2007

Montáž plastů židlí JEFF

Fotogalerie
Popis: Montážní linka je součástí technologické linky na výrobu skládacích židlí JEFF. Na stroji je prováděna konečná montáž plastových dílů na snýtovaný kovový rám židle. Koncepčně je linka řešena jako paletový systém s ručním zakládáním rámu do palety, automatickým narážením plastových nožek a ruční montáží plastů sedáku a opěradla. Palety jsou uloženy na oválných vodících drahách s kladkami a řetězovým pohonem. Plastové nožky jsou do přesuvné pneumaticko–mechanické narážecí jednotky přiváděny z vibračních zásobníků. Pracovní prostor obsluhy je jištěn světelnými závorami.

Číslo zakázky: 050520
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: ProJus s.r.o
Rok výroby: 2005

Automat na montáž desek s praporcem

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k automatické montáži desek bateriových článků. Polotovary desek a plechové praporce jsou založeny do automatického vstupního zásobníku. Postupně je deska sesazena s praporcem, poloha je zajištěna svarem, provedeno další propojení několika bodovými svary, osazení bočními plechovými profily, které jsou automaticky tvářeny a děleny z plechového pásku, a je provedeno jejich zajištění svarem a zalisováním. Závěrem je provedena kalibrace desky hydro-pneumatickým lisem a deska je odložena do výstupního automatického zásobníku. Dopravu desek mezi jednotlivými polohami zajišťuje pneumatický transfer.

Číslo zakázky: 020808
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol a.s.
Rok výroby: 2004

Fotogalerie

Montážní linka židlí

Fotogalerie
Popis: Linka je určena k automatické montáži kovového rámu skládací židle.Koncepčně je řešena v transferovém provedení s nosnými paletami do jejichž lůžek se v jednotlivých stanicích zakládají postupně díly určené k montáži. Na závěr je provedeno zanýtování spojovacích nýtů a hotový rám je odložen na výstupní dopravník. Jednotlivé trubkové díly jsou automaticky přiváděny do mezioperačních zásobníků předcházejících odkud jsou pneumatickými manipulátory odebrány a založeny do palet. Drobné spojovací díly (nýty, podložky) jsou uloženy ve vibračních zásobnících odkud jsou dopraveny k zakládacím jednotkám.

Číslo zakázky: 030227
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2004

Fotogalerie

Montáž hmoždinek

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží ke kompletaci upevňovacích hmoždinek izolačních obkladů. Plastový výlisek je přiváděn vynášecím dopravníkem od vstřikovacího lisu do rozřazovacího a podávacího zařízení stroje. Následně je založen do lůžka otočného podavače a v dalších polohách je založen a zajištěn příslušný hřeb. Zkompletovaná hmoždinky jsou vyhozeny na skluz do krabice na otočném zásobníku. Zařízení je opatřeno dvěma vibračními zásobníky s podavači hřebů, kovových a plastových.

Číslo zakázky: 040113
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2004

Montážní buňky automatických montážních linek

Fotogalerie
Popis: Naše firma se podílela na konstrukci montážních a technologických buněk automatických linek na montáž elektrosoučástek.

Číslo zakázky:
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TYCO Electronics
Rok výroby: 1999-2004

Stroj na montáž rozdělovače

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k montáži trysek do rozdělovače plynového hořáku a uzavření bočních otvorů zátkami. Polotovar je ručně upnut do upínače na přesuvném stole se servopohonem, pneumatickým trnem je zalisována levá zátka, následně jsou vertikálním utahovákem našroubovány trysky a nakonec zalisována pravá zátka. Přívod zátek a trysek je automatický z vibračních zásobníků.

Číslo zakázky: 011119
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Montáž a nýtování nájezdů GM, SAAB

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k montáži nájezdů dveří osobních vozů GM, SAAB. Konstrukce stroje je z AL-profilů s centrálním pneumatickým krokovým dopravníkem, po jehož stranách jsou umístěny jednotlivé technologie (předmontáž čepu s pouzdrem, šroubování, nýtování, kontrola rozměrů, značení a třídění) Jednotlivé komponenty jsou automaticky dopravovány do pneumatických manipulačních jednotek z vibračních zásobníků.

Číslo zakázky: 000114
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2000

Fotogalerie

Montáž a nýtování nájezdů Opel

Fotogalerie
Popis: Stroj je druhým strojem vyrobeným dle původní dokumentace stroje 990601. Slouží k montáži nájezdu dveří osobních automobilů Opel. Rám stroje je z AL-profilů. Přesun mezi jednotlivými pracovními jednotkami je zajišťován pneumatickým krokovým dopravníkem. Doprava a zakládání jednotlivých komponentů je automatická. Stroj je osazen vibračními zásobníky a vyklápěcím zařízením palety s tělesy nájezdu s rozřazovacím dopravníkem. Po montáži a zanýtování čepu je provedena kontrola požadovaných rozměrů a automatické třídění neshodných dílů.

Číslo zakázky: 001002
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2000

Montáž a nýtování nájezdů Opel

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k montáži nájezdu dveří osobních automobilů Opel. Rám stroje je z AL-profilů. Přesun mezi jednotlivými pracovními jednotkami je zajišťován pneumatickým krokovým dopravníkem. Doprava a zakládání jednotlivých komponentů je automatická. Stroj je osazen vibračními zásobníky a vyklápěcím zařízením palety s tělesy nájezdu s rozřazovacím dopravníkem. Po montáži a zanýtování čepu je provedena kontrola požadovaných rozměrů a automatické třídění neshodných dílů.

Číslo zakázky: 990601
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl .
Rok výroby: 2000

Speciální nýtovací linka

Fotogalerie
Popis: Automatická montážní a nýtovací linka na konečnou montáž a kontrolu třmenu zámku dveří VW. Stroj je plně automatický s přívodem součástí vibračními zásobníky a vlastního třmenu z palety, pomocí vyklápěcího zařízení, s následnou orientací ve vibračním zásobníku. Po montáži je na strojí provedena kontrola požadovaných rozměrů a třídění vadných a dobrých dílů.

Číslo zakázky: SNL-07
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 1996