Dokončovací stroje na odlitky

Třídící zařízení odlitků

Fotogalerie
Popis: Třídící zařízení slouží k třídění odlitků dvou druhů odlitků na základě jejich váhy. Je schopno rozpoznat dva druhy vad a následně je odděleně vytřídít .

Číslo zakázky: 080220
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2008

Stroj na vrtání a kalibrování otvorů

Fotogalerie
Popis: Je určen k opracování otvorů v AL-odlitku. Středový otvor je obroben speciálním výstružníkem a v bočních předlitých otvorech jsou odstraněny prostřižením otřepy. Stroj je automatický se vstupním vibračním zásobníkem, orientací a tříděním neshodných kusů na vstupu i výstupu. Základ tvoří rám z AL-profilů s nosnou deskou, otočným stolem s polohovacími lůžky, pneumatickými manipulačními jednotkami na vstupu a výstupu, vrtací jednotkou Suhner, kalibračním pneumatickým lisem a kontrolní a čistící jednotkou.

Číslo zakázky: 030402
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2004

Fotogalerie

Stroj na opracování odlitku

Fotogalerie
Popis: Na stroji je opracováván vnější přesný průměr odlitku z AL. Odlitky jsou zakládány obsluhou do vibrační lineárního zásobníku a následně postupně odebírány pneumatickou jednotkou s chapadlem a zakládány do polohovacích lůžek na desce otočného stolu. Opracování je provedeno pracovní jednotkou s přesným kombinovaným nástrojem pod chladící kapalinou. Následně je opracovaný odlitek přenesen na dopravník s horkovzdušnou pecí, kde je osušen. Součástí stroje je oddělovací zařízení na výstupu, které slouží pro odebírání vzorků pro kontrolu a oddělená nádoba na chladící kapalinu se separační nádobou třísek.

Číslo zakázky: 030815
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2004

Fotogalerie

Stroj na kalibrování a ostřihování otvorů

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k ostřihování otřepů vnějších rozměrů a kalibraci otvorů odlitku z AL. Odlitky jsou z vibračního zásobníku lineární lištou dopraveny do stroje, postupně odebrány pneumatickou jednotkou s chapadlem a zakládány do polohovacích lůžek na desce otočného stolu. Na stroji jsou dvě pneumatické ostřihovací jednotky a kontrolní jednotka. Po opracování jsou odlitky pneumatickou manipulační jednotkou odloženy na skluz s třídící klapkou.

Číslo zakázky: 031029
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2004

Fotogalerie

Zařízení na ostřihování tělesa zámku

Fotogalerie
Popis: Zařízení je určeno jako přídavné zařízení vstřikovacího lisu, kde obsluha po vyjmutí odlitku z formy provede přímo odstřižení vtokové soustavy a zkalibrování vnějšího průměru odlitky.Nosnou část tvoří rám z AL – profilů, na kterém je upevněn vlastní ostříhovací přípravek se samomazným kluzným vedením pohyblivé desky s razníky. Matrice jsou upevněny v pevných pouzdrech základové desky zajišťovacími šroubky. Spuštění je provedeno nožním pneumatickým spínačem. Při zpětném pohybu desky dojde ke spuštění ofukování funkčních ploch nástrojů.

Číslo zakázky: 010827
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2001