Ostatní speciální stroje a zařízení

Krytováni vačkového stroje

Fotogalerie
Popis: Doplnění odhlučňovacího a bezpečnostního zakrytování pracovní části vačkového stroje.

Číslo zakázky: 090211
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2009

Zařízení na výrobu topných těles

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží pro automatické navíjení topných těles z odporového drátu podle nastavených parametrů. Odporový drát je z odvijáku automaticky zaveden do upínací hlavy a je provedeno navinutí zadané délky drátu na výměnný trn stroje. Následně je odstřižen konec drátu a hotová spirála je stažena z trnu na skluz do zásobníku.

Číslo zakázky: 080131
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s.
Rok výroby: 2008

Fotogalerie

JÚS na izolování statorů

Fotogalerie
Popis: Stroj je navržen k zakládání a tepelnému tvarování plastové izolační pásky do drážek pro vinutí statoru. Stroj je opatřen vačkovou zakládací jednotkou pásky a tvařecí a kalibrovací tepelnou hlavou se servopohonem.

Číslo zakázky: 080311
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce:
Rok výroby: 2008

Pojízdný vozík

Fotogalerie
Popis: Pojízdný vozík poháněný krokovým motorkem pro umístění reklamních poutačů pro umístění na regálech v prodejnách.

Číslo zakázky: 061204
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: NERA BRNO drátěný program spol. s r. o. .
Rok výroby: 2007

Zařízení na tvarování drátu

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží k automatickému dělení a následnému ohýbání polotovarů pro navíječku pružin na zemědělské stroje. Drát je podáván v potřebné délce ze svitku uloženého na poháněném odvíjecím zařízení pomocí podávacích kladek se servopohonem. Hydraulickými nůžkami je drát ustřižen a následně ohnut pomocí kladek okolo pevného trnu do tvaru U a vysunut na výstupní pás. Stroj umožňuje jak automatický provoz, tak pouze ohyb z předem nadělených polotovarů nebo jenom rovnání a dělení drátu na požadovanou délku.

Číslo zakázky: 060518
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2007

Fotogalerie

Navíječka bimetalů

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k automatickému navíjení odporového drátu na těleso bimetalu s izolační návlečkou, přivaření konce drátu, kalibraci tloušťky sestavy a zastřižení konce na patřičnou délku. Cyklus stroje je automatický s ručním zakládáním sestavy bimetalu s návlečkou. Pro různé typy sestav jsou v řídícím systému stroje uloženy různé „receptury“.

Číslo zakázky: 060728
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: ProJUS s.r.o
Rok výroby: 2007

Fotogalerie

Opravárenská vana

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží ke kontrole a případné následné opravě těles deskových radiátorů po svaření.

Číslo zakázky: 070718
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2007

Fotogalerie

Vstupní mulda

Fotogalerie
Popis: Vstupní zařízení pro ukládání a odvíjení rolí textilu

Číslo zakázky: 070719
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2007

Úprava Calatoru

Fotogalerie
Popis: Úprava kyvného ramane a vyztužení rámu stroje Calator

Číslo zakázky: 071102
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2008

Zakládání koncovek

Fotogalerie
Popis: Úprava dokončovacího stroje na smršťovací kabelové koncovky. Byla provedena rekonstrukce zakládacího mechanismu s pásovým zásobníkem tak, aby byla zabezpečena vyšší spolehlivost automatického zakládání a celé zařízení bylo možno jednoduše přestavit pro všechny velikosti polotovarů.

Číslo zakázky: 051018
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2006

Odvíjecí zařízení

Fotogalerie
Popis: Rekonstrukce naháněného odvíjecího zařízení pro odvíjení AL pásku s kontrolou průvěsu ke stroji na balení průmyslových žiletek.

Číslo zakázky: 060307
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2006

Kontrolní přípravek

Fotogalerie
Popis: Přípravek je určen ke kontrole vnějších rozměrů ocelových třmenů po tváření jejich konců. Třmen se založí do posuvných lůžek a indukčními analogovými snímači, je odměřena jeho délka a vyhodnocení je provedeno elektronickou vyhodnocovací jednotkou podle nastavených limitních hodnot. Výsledek je signalizován LED diodami na panelu přípravku.

Číslo zakázky: 050107
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: J-VST, s.r.o.
Rok výroby: 2005

Navíječka pružin

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen pro navíjení pružin pro zemědělské stroje. Na rám stroje z AL-profilů je připevněna čelní nosná deska s navíjecím vřetenem se servopohonem a stavitelným opěrným vřetenem. V dolní části desky jsou upevněny pneumatické naváděcí nůžky drátu. Pracovní prostor stroje je jištěn pneumaticky ovládanými výsuvnými dveřmi. Řídící systém stroje umožňuje různé nastavení parametrů návinu pružiny.

Číslo zakázky: 050906
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2005

Zařízení na počítání hřebů

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží k počítání a sáčkování různých délek hřebů upevňovacích hmoždinek. Je tvořeno vibračním zásobníkem s mechanickou výstupní lištou, která dopravuje orientovaně hřeby do dávkovacího zařízení. Na zařízení je možné nastavit požadovaný počet hřebů v sáčku uloženého v přípravku na výstupu z dávkovacího zařízení

Číslo zakázky: 040112
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2004

Automat na balení popcornu

Fotogalerie
Popis: Automat slouží k dávkování jednotlivých složek popcornu pro mikrovlnné trouby do sáčků, jejich následné uzavření svarem a složení na požadovaný tvar. Sáčky uložené v gravitačním zásobníku jsou jednotlivě odebírány a založeny do kapes centrálního dopravníku. Jeho postupným krokováním jsou dávkovacími zařízeními kukuřice, cukru a tuku nadávkovány jednotlivé složky dle požadované receptury. Sáček je uzavřen svarem, složen a odložen na výstupní dopravník.

Číslo zakázky: 040719
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TT SERVIS
Rok výroby: 2004

Výstupní hrdlo turbíny

Fotogalerie
Popis: Zhotovení výkresové dokumentace svařence výstupního hrdla turbíny podle zákazníkem dodaného vzoru a jeho úprava pro daný typ podle požadavků zákazníka.

Číslo zakázky: 041021
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: SIEMENS
Rok výroby: 2004

Stroj na vlepování jádra

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k montáži a vlepování jader s magnety do těles cívek. Sestává ze dvou pracovišť:
- ruční předmontáže jader a magnetů,
-automatické montáže jádra do výlisku cívky a jeho zajištění přesně dávkovaným množstvím dvousložkového tmelu. Do automatu jsou přiváděny jádra pásovým dopravníkem od ručního pracoviště, výlisky cívek jsou založeny do palety na dopravníku, která probíhá strojem a do které jsou také opět založeny po montáži jádra. Manipulaci zajišťují pneumatické jednotky. Součástí stroje je přesné dávkovací zařízení se směšovačem složek tmelu a samočištěním

Číslo zakázky: 030623
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2003

Fotogalerie

Stroj na nanášení lepidla

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k oboustrannému nanášení lepidla na jednotlivé listy dřevěné dýhy. Lepidlo je umístěno ve dvou odklopných přiléhajících k nanášecím válcům. Potřebnou vrstvu lepidla zajišťuje stavitelná stěrací lišta. Náhon a seřizovací mechanismus vzdálenosti válců je umístěn v bočních sloupech stojanu. Stroj je opatřen odklopnou vstupní a výstupní drahou s nadlehčovacími kotouči. Maximální šířka nanášení je 1500 mm.

Číslo zakázky: 020622
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Stroj na nanášení lepidla

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k oboustrannému nanášení lepidla na jednotlivé listy dřevěné dýhy. Lepidlo je umístěno ve dvou odklopných přiléhajících k nanášecím válcům. Potřebnou vrstvu lepidla zajišťuje stavitelná stěrací lišta. Náhon a seřizovací mechanismus vzdálenosti válců je umístěn v bočních sloupech stojanu. Stroj je opatřen odklopnou vstupní a výstupní drahou s nadlehčovacími kotouči. Maximální šířka nanášení je 500 mm.

Číslo zakázky: 020625
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Stroj na mazání závitových vřeten

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k mazání závitových vřeten automobilových zvedáků. Vřeteno je uloženo jedním koncem do opěrného ložiska a druhým do výsuvné opěry, matice je zachycena do vodících vidliček suportu se dvěma mazacími tryskami. Po vysunutí poháněcího vřeteníku s krokovým motorem je provedeno namazání celého povrchu vřetene olejem a matice je nastavena do montážní polohy. Zásobník oleje s čerpadlem je uložen v rámu z AL – profilů, ve kterém je také umístěna nádrž na odpadní olej a bezpečnostní vana. Celý stroj je krytován kryty z AL – profilů proti rozstřiku oleje

Číslo zakázky: 020627
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Ruční rozpichovací stroj RS-1

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k rozpichování papírových trubic (dutinek) na jednotlivé kroužky. Na stojanu z AL-profilů je upevněn vřeteník s pneumaticky výsuvným trnem, který slouží k nasazení papírové trubice a jejímu unášení. Rozpichovací mechanismus je tvořen pneumaticky ovládaným kyvným ramenem s opěrným válcem a naháněným složeným trnem s kotoučovými noži. Pro polohování trubice slouží stavitelné opěry. Axiální zajištění tvoří ručně přesuvný opěrný trn, uložený na valivém vedení. Řízení stroje zajišťuje programovatelný automat.

Číslo zakázky: 020701
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Orlické papírny a.s.
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Kontrolní zařízení hrotů fixů

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží ke konečné kontrole hrotů fixů po nabroušení jejich tvaru. Hroty jsou zpracovávány dávkově s automatickým podáváním z vibračního zásobníku do gravitačního labyrintového zásobníku s odřazováním, který zabezpečuje přísun hrotů do chapadel pneumatické manipulační jednotky. Tato jednotka překládá hroty na odkládací opěru pod kamerovým systémem, kde jsou upínacím kolečkem přidrženy, natáčeny podél podélné osy, postupně snímkovány, vyhodnocovány a tříděny.

Číslo zakázky: 000712
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Winston production s.r.o., ASY s.r.o.
Rok výroby: 2000

Fotogalerie

Optická kontrola

Fotogalerie
Popis: Doplnění kontroly provrtání otvoru v odlitku. Na stávající kontrolní zařízení byl doplněn laserový snímač, který kontroloval případné nedovrtání otvoru kanálku rozvodu.

Číslo zakázky: 000713
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: QUAPROTEC
Rok výroby: 2000

Dávkovač barvy

Fotogalerie
Popis: Dávkovač barvy slouží ke značení hotových dílů barevnou tečkou.

Číslo zakázky: 010219
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2000

Modifikace navíječky bimetalů NB-05

Fotogalerie
Popis: Modifikace navíječky bimetalů NB-05, rozšíření možnosti navíjení s levým i pravým stoupáním závitů. Stroj je určen k navíjení odporových drátů různých průřezů a rozměrů na bimetalový kovový pásek. Mechanická koncepce stroje zabezpečuje vazbu mezi otáčením upínače bimetalu a stoupáním závitu, které je stavitelné mechanicky pomocí úhlového pravítka. Otáčky vřetene je možno měnit pomocí třístupňové převodovky s mechanickým řazením. Stroj je vybaven řídicím systémem pro řízení cyklu stroje.

Číslo zakázky: 981203
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Winston Production s.r.o.
Rok výroby: 2000

Rekonstrukce navíječky bimetalů

Fotogalerie
Popis: Rekonstrukce navíječky bimetalů a náhrada řídícího systému.

Číslo zakázky: 981204
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Winston Production s.r.o.
Rok výroby: 2000

Manipulační zařízení pro automatizaci lisovacího pracoviště

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží k manipulaci s přístřihy polic plechových regálů mezi lisy. Je opatřeno vstupním paletovým zásobníkem plechů s rozřazováním. Základ manipulační jednotky tvoří řemenový lineární modul se servopohonem a čtyřmi chapadly, které zabezpečují postupné překládání police z operace na operaci. Hotová police je odložena na výstupní pásový dopravník k lakovací lince.

Číslo zakázky: MZ-001
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Rotokov s.r.o.
Rok výroby: 2000

Zařízení na praní a sušení vysokotlakého čerpadla

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží k čištění vysokotlakých čerpadel palivových systémů po tlakové zkoušce. Zařízení je tvořeno pěti uzavíratelnými sekcemi s možností dvoustupňového oplachu a sušení ofukem. Čerpadla jsou dopravována na paletách děleným dopravníkem s pohonem krokovými motory.

Číslo zakázky: 990624
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: PROMAT a.s.
Rok výroby: 1999

Rekonstrukce dvouvřetenové frézovací hlavy

Fotogalerie
Popis: Rekonstrukce dvouvřetenové frézovací hlavy HJFD-700 A pro frézování zámků „sklapek“ v dřevěných lamelách skládacích metrů. Je určena pro osazení na vačkových frézovacích strojích např. JVS-03.

Číslo zakázky: HJFD-700A
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Seko V s.r.o.
Rok výroby: 1998

Přestavba montážního automatu

Fotogalerie
Popis: Přestavba stroje RSVS-800 na nový typ ocelových „sklapek“. Na stroji jsou „sklapky“ přiváděny pro zvýšení produkce ze čtyř vibračních zásobníků, po dvou na každé straně. Rozřazovací jednotkou jsou střídavě podávány „sklapky“ z každé strany na podávací palec, který je dopravuje pod lisovací nástroj.

Číslo zakázky: RSVS-800
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Winston Production s.r.o
Rok výroby: 1998

Uzavírací zařízení pavilónu pro slona

Fotogalerie
Popis: Návrh uzavíracích dveří pavilónu pro sloního samce v Zoo Dvůr Králové nad Labem. Součástí projektu jsou jedny zateplené vstupní dveře do pavilonu z výběhu, oddělovací dveře mezi dvěma kójemi pro ustájení a dvoje dveře pro přístup obsluhy. Vstupní dveře a oddělovací dveře jsou elektricky poháněny s možností nouzového ručního ovládání z galerie nad kójemi.

Číslo zakázky: UZSP-01
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Vobo s.r.o.
Rok výroby: 1998

Zkušební stolice jističů

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen na kontrolu parametrů motorových jističů, ustavení a navaření plastových dílů vypínacího mechanismu do požadované polohy.

Číslo zakázky: SZJ-09
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl
Rok výroby: 1996

Navíječka bimetalů

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k navíjení odporových drátů různých průřezů a rozměrů na bimetalový kovový pásek. Mechanická koncepce stroje zabezpečuje vazbu mezi otáčením upínače bimetalu a stoupáním závitu, které je stavitelné mechanicky pomocí úhlového pravítka. Otáčky vřetene je možno měnit pomocí třístupňové převodovky s mechanickým řazením. Stroj je vybaven řídicím systémem pro řízení cyklu stroje.

Číslo zakázky: NB-05
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 1995