Jednoúčelové a speciální obráběcí stroje

Stroj na ostřihování výronku

Fotogalerie
Popis: Zařízení slouží k ostřihování výronků po svaření drátěných kruhů různých rozměrů. Je složeno ze dvou samostatně pracujících modulů se společným řídícím systémem.

Číslo zakázky: 080520
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2009

Fotogalerie

Stroj na ostřihování výronku II

Fotogalerie
Popis: Zařízení je navrženo k ostřihování výronků po svaření drátěných oválů různých rozměrů.

Číslo zakázky: 090120
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: VÚB a.s
Rok výroby: 2009

JÚS na opracování mazacích drážek

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k výrobě mazacího otvoru a drážky v polotovaru kluzných ložisek rúzných rozměrů. Stroj je funkčně svázán se stáčecím výstředníkovým lisem. Na stroji jsou 4 pracovní jednotky s vysokofrekvenčními vřetenovými jednotkami a pneumatickým lisem, umístěné na vodorovné lineární ose s linárním motorem.

Číslo zakázky: 080311
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Magneton a.s.
Rok výroby: 2008

Stroj na opracování odlitku

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k opracování odlitku třmenu z Al-slitiny. Obrobek je upnut do mechanického upínače na přesuvném stole a postupně jsou provedeny pracovními jednotkami jednotlivé operace, frézování čel , vrtání otvorů a jejich závitování. Stroj je vybaven chlazením nástrojů řeznou kapalinou s vlastní nádobou řezné kapaliny a separací třísek.

Číslo zakázky: 061010
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2007

Stroj na vrtání svorkovnic

Fotogalerie
Popis: Stroj je druhou generací stroje 020411. Je určen k obrábění otvorů v tělesech svorkovnic. Na vstupní válečkovou dráhu je uložen tyčový polotovar, který zavede obsluha do pneumatického krokovacího mechanismu. V automatickém cyklu jsou vrtány otvory z boku tyče a kolmý otvor pro upínací šroub, který je v další operaci závitován. Na závěr je opracovaný polotovar dělen dle požadované délky. Stroj je přestavitelný na různé rozteče otvorů, průměry děr a délky svorkovnic.

Číslo zakázky: 050919
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2005

Fotogalerie

JÚS na odstraňování čípku

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k odstraňování čípku na čele po soustružení na polotovarech hřídelí vysokootáčkových vřeten textilních strojů broušením. Polotovary hřídelí jsou v mechanicko-gravitačním zásobníku za pohybu zakládány do horizontálního podávacího bubnu, kde jsou elektromagnetickým palcem dotlačeny do lůžka v polohovacím pouzdru a následně dojde k odstranění čípku a zarovnání čela hřídele brusným kotoučem. Následně jsou hřídele automaticky vyhozeny na skluz do přepravky.

Číslo zakázky: 040507
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o.
Rok výroby: 2004

Stroj na vrtání svorkovnic

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k obrábění otvorů v tělesech svorkovnic. Na vstupní válečkovou dráhu je uložen tyčový polotovar, který zavede obsluha do pneumatického krokovacího mechanismu. V automatickém cyklu jsou vrtány otvory z boku tyče a kolmý otvor pro upínací šroub, který je v další operaci závitován. Na závěr je opracovaný polotovar dělen dle požadované délky. Stroj je přestavitelný na různé rozteče otvorů, průměry děr a délky svorkovnic.

Číslo zakázky: 020411
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2003

Stroj na závitování desek

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k závitování navařovacích desek. Na stroji je možno závitovat dvě velikosti desek se závitem M10 a M8. Oba typy polotovarů jsou automaticky podávány z vibračního zásobníku do skluzu k rozřazování v podávacím mechanismu. Desky M10 jsou zde odřazeny do dvou drah nad sebou a podávány do polohovacího mechanismu pod svislou závitovací jednotku. Po provedení závitu je v následující poloze provedena kontrola jeho přítomnosti. Oba závity jsou obráběny tvářecími závitníky s přimazáváním olejovou mlhou.

Číslo zakázky: 010911
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Stroj na opracování rozdělovače

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen ke kompletnímu opracování otvorů rozdělovače trysek plynového hořáku kotle z AL – profilu. Polotovar je upnut do dvoupolohového mechanického upínače s odskokem na přesuvném stole. Postupně je provedeno vyvrtání a závitování otvorů pro trysky a přívod, dvěma svislými jednotkami se servopohony a vícevřetenovými hlavami, převrtání čelních otvorů pro zátky a následné vyčištění otvorů od třísek. Obrobek je opracován ve dvou cyklech stroje s přepnutím do druhé polohy upínače. Stroj je opatřen chlazením nástrojů kapalinou a nádrží na kapalinu s vynášecím dopravníkem.

Číslo zakázky: 011019
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Stroj na děrování profilů

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k děrování otvorů pro spojovací elementy v tenkostěnných profilech nábytkových prvků . Na stroji jsou dvě lisovací jednotky s hydro-pneumatickými převodníky, nezávisle přestavitelné na rámu z AL – profilů. Do těchto jednotek jsou dle požadované operace vkládány děrovací přípravky. Spouštění cyklu stroje je prováděno dvěma pneumatickými nožními spouštěči s možností přepínání ovládání každé jednotky zvlášť nebo současně z jednoho spouštěče.

Číslo zakázky: 020509
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: KOMFI Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2002

Fotogalerie

Stroj na závitování třmenu termostatu

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k závitování otvoru regulačního šroubu třmenu a upevňovacích závitů termostatu. Stojan stroje je z AL-profilů s nosnou deskou na které je upevněn otočný stůl s mechanickými upínači a pneumatické pinolové vrtací a závitovací jednotky. Třmeny jsou automaticky dopravovány do stroje z vibračního zásobníku a zakládány a vyjímány manipulačními pneumaticko-mechanickými jednotkami.

Číslo zakázky: 000219
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 2000

Fotogalerie

Stroj na dělení a broušení hrotů popisovače

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k výrobě vláknových hrotů fixů z nastřihaných polotovarů. Na rámu stroje z AL-profilů je podávací buben s drážkami do kterého jsou polotovary příslušného průměru průběžně zakládány ze zásobníku. Založené polotovary jsou roztočeny soustavou plochých řemenů a obroušeny do požadovaného tvaru sestavou tvarových brusných kotoučů na trnu uloženém v brusném vřetenu s opěrným ložiskem.

Číslo zakázky: 990520
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl .
Rok výroby: 2001

Stroj na vrtání sedáků židlí

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k vrtání upevňovacích otvorů lepenkových sedáků a opěradel židlí. Koncepčně je řešen jako oboustranný, kdy z jedné strany se vrtají sedáky a z druhé opěradla pomocí pneumatických vícevřetenových jednotek s pneumatickým posuvem. Zakládání a vyjímání dílů je ruční.

Číslo zakázky: SVZ-16
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl a.s.
Rok výroby: 1999

Jednoúčelový vrtací stroj

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k opracování otvorů předpracovaného pístku čerpadla. Polotovary jsou do upínače stroje automaticky vkládány z vibračního zásobníku. Upínač je umístěn na pneumatickém přesuvném stole se třemi pracovními polohami. Jednotlivé operace provádějí pneumatické pinolové jednotky. Stroj je opatřen agregátem pro chlazení nástrojů kapalinou.

Číslo zakázky: JVS-12
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Motorpal Jihlava a.s.
Rok výroby: 1997

Jednoúčelový stroj na opracování konců trubek

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k tvarovému opracování konců trubek radiátorů před jejich odporovým svařováním. Na stroji je možné opracovávat různé délky trubek přímých a obloukových. Obrobek je ručně zakládán a po opracování automaticky vysunut na propad do zásobníku hotových. Na stroji jsou dvě pracovní, pneumatické pinolové jednotky s upínači, umístěné na přesuvných stolech s valivém vedení. Tyto umožňují nastavení jednotek pro různé polotovary a jejich natočení pro obloukové polotovary.

Číslo zakázky: JVT-10
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl
Rok výroby: 1996

Speciální ohýbací linka

Fotogalerie
Popis: Automatická linka na obrábění, ohýbání a kontrolu třmenu zámku dveří VW. Stroj je plně automatický s přívodem součástí z palety, pomocí vyklápěcího zařízení, s následnou orientací v rotačním bubnu s polohovacími kapsami. Po opracování je na strojí provedena kontrola požadovaných rozměrů a třídění vadných a dobrých dílů.

Číslo zakázky: SOL-06
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl s.r.o
Rok výroby: 1996

Stroj na obrábění trysek

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k přesnému opracování otvoru trysky hořáku, kontrolu průtoku vzduchu tryskou, její značení podle průměru otvoru a třídění vadných a dobrých dílů. Stroj je plně automatický, polotovary trysek jsou zakládány do vibračního zásobníku, ze kterého jsou automaticky podávány do upínacích kleštin v rotačním bubnu stroje.

Číslo zakázky: SOT-08
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Seko V s.r.o
Rok výroby: 1996

Jednoúčelový stroj na opracování konců trubek

Fotogalerie
Popis: Stroj je určen k tvarovému opracování konců trubek radiátorů před jejich odporovým svařováním. Na stroji je možné opracovávat různé délky trubek přímých a obloukových. Obrobek je ručně zakládán a po opracování automaticky vysunut na propad do zásobníku hotových. Na stroji jsou dvě pracovní, pneumatické pinolové jednotky s upínači, umístěné na přesuvných stolech s valivém vedení. Tyto umožňují nastavení jednotek pro různé polotovary a jejich natočení pro obloukové polotovary.

Číslo zakázky: JVT-04
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl
Rok výroby: 1995

Střední stavba stroje

Fotogalerie
Popis: Střední stavba stroje pro opracování pístů spalovacích motorů. V projektu je řešena střední stavba stroje s navazujícím systémem upínání palet, horizontálním pneumatickým transferem s vracením palet ve spodním patře nástavby. Oběh palet je zabezpečen dvěma vertikálními pneumatickými jednotkami s bezpečnostním zámkem polohy.

Číslo zakázky: 25-133
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: TOS Lipník a.s.
Rok výroby: 1994

Fotogalerie

Jednoúčelový vertikální vyvrtávací stroj

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k velmi přesnému vyvrtávání otvorů brzdových válečků před následující operací, válečkováním. Na stroji jsou dvě nezávislá pracovní místa se svislými vyvrtávacími jednotkami a vertikálními upínači. Vřeteníky jednotek jsou opatřeny rotačními přívody chladící kapaliny pro vnitřní chlazení přesných vyvrtávacích nástrojů. Součástí stroje je agregát třískového hospodářství s magnetickým separátorem s filtrační jednotkou s automatickým posuvem filtračního pásu. Celý stroj je krytován kabinovým krytem.

Číslo zakázky: JVVS-02
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Kovopol Litomyšl
Rok výroby: 1994

Speciální válcovačka závitů

Fotogalerie
Popis: Stroj slouží k tváření závitů na obou koncích svorníku. Stroj je plně automatický s přímým pneumatickým řízením. Polotovary svorníků jsou zakládány do výměnného svislého zásobníku, ze kterého jsou automaticky podávány do upínacích čelistí v rotačním bubnu stroje. Na stroji jsou dvě vodorovné závitovací jednotky s mechanickou reverzací a pneumatickým posuvem. Stroj je opatřen zařízením pro mazání závitovacích kladek nástrojů řezným olejem.

Číslo zakázky: SVZ-01
Projekce, konstrukce: ProCad Technik s.r.o
Výrobce: Zbrojovka Brno
Rok výroby: 1993