Profil firmy ProCad technik s.r.o.

Logo ProCad technik
Firma ProCad Technik, s.r.o. byla založena na počátku roku 1994.

Hlavní oblastí činnosti je projekce a konstrukce jednoúčelových a speciálních strojů, montážních linek a ostatních zařízení souvisejících s automatizaci výroby a montáží včetně zajištění jejich kompletní realizace a dodávky.
Další oblastí je poradenská a konzultační činnost.
Obraz o rozsahu a oblastech působnosti je prezentován v oddílu "realizované projekty". Veškeré uvedené projekty byly vyrobeny našimi partnery na základě projekční a konstrukční dokumentace firmy ProCad Technik, s.r.o.
Firma ProCad Technik, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného KOS Brno dne 18.1.1994 pod spisovou značkou oddíl C vložka 13731.